top of page
Loading Semitrucks

Logistik och mobilitet

Som följande användningsfall visar har vi outtröttligt arbetat mot Vision Zero. Från hårdvara till mjukvarulösningar, vi är inte rädda för att utmana oss själva.

01

Algorithm för nödfordon

Ambulansdistributionssystem förväntas förbättra sannolikheten för överlevnad med 30 % genom att kombinera idéer från samarbetskontroll med flera agenter och det senaste inom resursallokeringsområdet. Systemet är konceptbeprövat på Södermalm, Stockholm och kan skräddarsys för din stad eller region.

.

Bilderna visar före och efter tilldelning av den röda ambulansen för att hämta patienten (representerad av en liten röd punkt).

02

Mobil avkänningsplattform

"Speed tracker" är utvecklad av WSP och validerad av FellowBot. Med radar på fordon, GPS och LED-display kan vi visa meddelanden som "sakta ner" alternativt realtidshastighet för de bilar som följer efter det avkännande fordonet, syftet är att reglera hastigheten med "social nudging". Vi lyckas sänka 1% av hastigheten dvs runt 1km/h i två separata vägprov i Stockholm.

Denna prototyp som kallas speed tracker är med TRL 7 (test i en verklig miljö) och kan enkelt monteras på fordonet och användas som en avkänningsplattform för hastighetsövervakning och allmän datainsamling (data som hastighet, acceleration/retardation, position i båda sidorna och längsgående). Vi kan också använda plattformen för att testa effekterna av olika meddelanden som kommunicerar mellan fordon.

03

Datafusion för AV:er

1. Uppskattning av fordonstillstånd

Data sammansmälts med hjälp av en fordonsdynamik för att få en pålitlig och konsekvent bas för fordonets position/orientering och rörelser.

 

2. Miljörepresentation

Förarmiljön är representerad vad gäller infrastrukturlayout med ytterligare dynamiska attribut som berör väder- och väglag samt trafiksituationen.

 

3. Fullständig datafusion

Slutresultatet är att få en korrekt representation av fordonet i miljön, dvs trafiktillstånd.

04

Logistik och inspektionsrobot

Automatisk fältinspektion & fjärrdiagnostik.


Showcase i ett datacenter i China Southern Power Grid, Shenzhen

05

computerVision.webp

Datorsyn

Datorseende aktiverade AI för trafikräkning i realtid, färdigt för Nvidia Inception Programme).

Boka en demo med oss!

Stockholm, Sweden

Eller nå ut här, på hemsidan.

  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok

Thanks for submitting!

bottom of page