top of page
Car Interior

Trafiksimulator

FellowBots trafiksimulator fokuserar på sårbara trafikanter och syftar till att öka trafiksäkerheten i framtida scenarier med autonoma fordon genom att minska klyftan mellan trafikplaneringsmyndigheter och medborgare. En kraftfull produkt - 3 unika användningsfall. Läs vidare nedan för mer information!

01

Copilot för lärande

Vi tillhandahåller en säker och uppslukande miljö för träning och utbildning. Våra trafiksimulatorer tillåter användare att uppleva olika scenarier, såsom distraherad körning, nedsatt körning och fortkörning, i en kontrollerad miljö. Genom att simulera dessa scenarier kan användarna lära sig att känna igen och undvika farliga situationer på vägen, förbättra sina köregenskaper och minska risken för krockar.

02

Virtual Reality för stadsplanering

Våra simulatorer kan även användas för att testa och utvärdera nya trafiksäkerhetsåtgärder. Till exempel kan vi simulera effekterna av nya vägdesigner, såsom rondeller eller skyddade cykelbanor, innan de implementeras i den verkliga världen. Detta gör att transportplanerare kan identifiera potentiella säkerhetsproblem och göra justeringar innan bygget börjar, vilket i slutändan leder till säkrare gator för alla.

03

Samsimulering av Unreal Engine och SUMO för visualisering och utvärdering av nätverksprestanda t.ex. genomsnittlig restid, antal stopp mm

AV-testning

Vår simulator kan också användas för autonoma fordonstester genom att tillhandahålla en säker och kontrollerad miljö för att testa olika scenarier som skulle vara för farliga eller kostsamma att testa i den verkliga världen. Vi kan skapa realistiska miljöer som efterliknar verkliga förhållanden och tillåter utvecklare att testa olika scenarier, såsom nödbromsning eller plötsliga hinder, för att förbättra det autonoma fordonets respons och förmåga att fatta beslut. Eventuellt kan den också användas för att utbilda autonoma fordonsoperatörer. Vår VR-simulator är ett värdefullt verktyg för att testa och förfina autonom fordonsteknologi, kan hjälpa till att påskynda utvecklingen av säkrare och effektivare självkörande bilar.

Boka en demo med oss!

Stockholm, Sverige

Eller nå ut här, på hemsidan.

  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok

Thanks for submitting!

bottom of page